• Üniversite Hakkında

  Özbakış (Vizyon)

  Ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak.

  Özgörev (Misyon)

  Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip/bağlı, ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen, ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilen, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirmek ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.

  EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

  Diş Hekimliği Fakültesi

  ESOGÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 28 Mart 2008 yılında Bakanlar Kurulunun 2008/13383 sayılı Kararıyla kurulmuştur. İlk kez 2012-2013 Öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

  Eğitim Fakültesi

  Fakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılayacak, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye istekli ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmektir. Fakültede, meslek derslerinin yanında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişmelerini sağlayacak ders ve etkinliklere yer verilmektedir.

   

  Eğitim Fakültesi'nde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği programları bulunmaktadır.

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Fakültenin temel amacı, teknolojik düzeyde teorik bilgiye, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneğine sahip bilim adamı ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakültenin bölümlerinde alan bilgisi veren dersler yanında çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır.

   

  Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Fizik, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri bulunmaktadır.

   

  Mezunlar, alanlarına göre, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, eğitim kurumları ile sanayi ve ticaret şirketlerinde, araştırmacı, yönetici, danışman olarak görev alabilmekte ya da akademik kariyer yapabilmektedirler. Ayrıca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, basın ve medya kuruluşlarında, yazar, eleştirmen, çevirmen olarak çalışmaktadırlar.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleri bulunan Fakültenin temel amacı, endüstri ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek etkin ve verimli elemanlar eğitmek ve yetiştirmektir.

   

  Fakülte mezunları, banka ve sigortacılık, turizm, elektronik ve bilişim, sanayi ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yönetici ve uzman olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

  Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir. Fakültede çok sayıda meslek laboratuarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuarları da mevcuttur.

   

  Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi'nde, Mimarlık bölümü ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.

   

  Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

  Tıp Fakültesi

  Fakültenin amacı, bilimsel ve mesleki etik ilkelerini benimsemiş, çağdaş tıp teknolojisini kullanabilen doktorlar yetiştirmektir. Öğrencilere, teorik dersler yanında verilen uygulamalı derslerde hasta ile doğrudan iletişim kurma ve hekimlik becerileri kazandırılmaktadır.

   

  Tıp Fakültesinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri'ne bağlı 67 Ana Bilim ve Bilim Dalı'nda lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

   

  Fakültesi'nde, çok amaçlı merkezi laboratuar, kapalı devre video sistemli Anatomi Laboratuarı, CCD kamera sistemi ile donatılmış Mikroskopi Laboratuarı ve temel tıp becerileri eğitiminin modeller üzerinde yapıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı bulunmaktadır.

   

  Eskişehir ve çevresindeki iller için, referans hastane konumunda olan 1000 yataklı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi'ne ve hastane mutfağında gıda üretiminde HACCP Belgesine sahip ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Türkiye'deki sağlık kuruluşları içinde Randevulu Hasta Kabul Sistemi'nin ilk uygulandığı üniversite hastanesi olan bu kuruluş ileri teknoloji ürünü ekipman ile donatılmıştır. Hastane yanındaki ESOGÜ Cumhuriyet Parkı içinde acil hasta naklinde kullanılmak üzere bir helikopter pisti bulunmaktadır. Ayrıca, kanser hastalarının tedavisi amacıyla, 2004 yılında hizmete giren Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

  İlahiyat Fakültesi

  Fakültenin amacı, insana bir bütün olarak bakıp onu tanımaya çalışan, bu çabasında İslam Dini’nin ana kaynaklarını esas alan, geçmişte bu yönde oluşturulmuş birikimden haberdar olan, bu birikime katkı sağlayacak şekilde kendini yetiştirmek isteyen, içinde yaşadığı toplumun değerlerini tanıyan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı kazanmış, yetkin ilahiyatçılar yetiştirmektir.

   

  Fakülte mezunları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında; İmam Hatip, Vaiz, Müftü, Din Hizmetleri Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi, gibi ünvanlarla görev alabilmekte; tezsiz yüksek lisans yaparak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni olabilmektedir. İleri seviyede akademik araştırma yapmak isteyenler için yüksek lisans ve doktora yapma imkanı da bulunmaktadır.

  Ziraat Fakültesi

  Fakültenin amacı, gerekli mesleki bilgilere sahip, tarım tekniklerini bilen ve uygulayan, tarım sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci gelişmiş, çiftçi-üretici ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, ileri görüşlü, çalışkan ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu sebeple, Bağlar Yerleşkesi'ndeki tarım alanları ile mikroklima özelliği olan Sarıcakaya ilçesindeki arazilerde, çeşitli bitkisel üretim denemeleri yapılmakta, projeler yürütülmekte, uygulamalı çalışmalarla öğrenci eğitimi desteklenmektedir. Ayrıca üreticilere örnek çalışmalar da yapılmaktadır. Ziraat Fakültesi'nde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programları bulunmaktadır.

  Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

  Yüksekokulun amacı, sağlık alanında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, mesleki bilgi ve beceriye sahip ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmektir. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu'nda, Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

   

  Uygulama alanı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastaneleri ile Sağlık Ocakları ve Sosyal Hizmetler kuruluşlarından yararlanılmaktadır. Programları başarıyla tamamlayan mezunlar ülkemizde sağlıkla ilgili kuruluşlarda görev alma, kariyer yapma ve uzmanlaşma olanağına sahiptirler.

  Turizm Fakültesi

  2007-2008 öğretim yılında açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında lisans eğitimi verilmektedir.

  Eskişehir Meslek Yüksekokulu

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ Meslek Yüksekokulu (bundan sonra MYO olarak anılacaktır). Resmi olarak 2011 yılında kurulmuştur. Fakat eğitim öğretime 2012-2013 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

  Mahmudiye Meslek Yüksekokulu

  2007-2008 öğretim yılında Mahmudiye ilçesinde açılan Mahmudiye Meslek Yüksekokulu'nda Atçılık ve Antrenörlüğü programında önlisans eğitimi verilmektedir.

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulu'nun amacı, sağlık hizmetleri alanında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir. Yüksekokulda İlk ve Acil yardım, Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, protez ortez, göz protezi ve optisyenlik laboratuarları ile de hem uygulamalı eğitim yapılmakta hem de Eskişehir ve çevre illerine hizmet verilmektedir. Mezunlar, sağlık ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

  Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

  Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyetini sürdüren Yüksekokul, Bilgisayar Programcılığı, İklimlendirme-Soğutma Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları ile ön lisans eğitimi vermektedir. Mezunlar, meslek elemanı ve tekniker olarak kamu ve özel sektörde görev alabilme ve kendi işlerini yapma imkânına sahiptir.

   

  Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojik uygulamaları kullanabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeniliklere ve grup çalışmasına açık teknik elemanlar yetiştirmektir.

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  2 Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

  ANABİLİM DALLARI

  Eğitim Bilimleri, İlköğretim.

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  22 tezli yüksek lisans ,iki  tezsiz yüksek lisans ve 18 doktora programında olmak üzere toplam 42 programda Lisansüstü eğitim verilmektedir.

  ANABİLİM DALLARI

  Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Mimarlık, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni.

  Disiplinlerarası Anabilim Dalları:  Raylı Sistemler,Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik, Polimer Bilim ve Teknolojisi, Nanobilim ve Nanoteknoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  15 Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

  ANABİLİM DALLARI

  Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Histoloji-Embriyoloji, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Biyofizik, Hemşirelik, İç Hastalıkları, Tıp Tarihi ve Etik.

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  11 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans 2 Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi verilmektedir.

  ANA BİLİM DALLARI

  İşletme, İktisat, Maliye, Uluslar arası İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları,Turizm ve Otel İşletmeciliği.

  Metalurji Enstitüsü

  Metalurji Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilmektedir.

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SUNDUĞU OLANAKLAR

  . 43 yıllık bilimsel birikimi ile kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sunan güçlü ve köklü bir devlet üniversitesidir.

  . 23667 öğrencisi, 1167 öğretim elemanı ve 1284 idari personeli ile 79 önlisans ve lisans, 53 lisansüstü programda eğitim vermektedir.

  . Sayıları 130'u bulan eğitim ve araştırma laboratuarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

  . Üniversitemiz Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı Erasmus Programı'na dahildir.

  . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avrupa Mühendislik Eğitimi Birliği (SEFİ)ne ilk üye olan 4 üniversiteden biridir.

  . 2012 ÖSS sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimizin %53'ü Üniversitemizi ilk 5 sırada tercih etmişlerdir.

  . Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.

  . Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30 İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

  . Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

  . İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

  . LYS’de Üniversitemiz programlarına en yüksek puanla yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran bir öğrenciye (kontenjanı 100'ü aşan birimlerde 2 öğrenciye), Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlemiş olduğu aylık burs miktarı kadar; bu öğrencilerden yerleştirildiği puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek kayıt yaptıranlara 3 katı kadar, 12 ay süreyle başarı bursu verilmektedir.

  . Çift anadal programı ile, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması, yandal programı ile de kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma olanağı vardır.

  . Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde Fakülte içinde bölümler arası yatay geçiş mümkündür.

  . Yaz Okulu ile, açılması halinde öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

  . Tıp Fakültesi dışındaki tüm birimlerde kredili sistem uygulanmakta olup, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci yarıyıl şeref öğrencisi 3.50-4.00 olan öğrenci yarıyıl yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmaktadır.

  . Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato'sunda tartışabilirler.

  . Tamamen yeni anlayışla kurulan kütüphanemizde, okuma salonlarından aynı anda 700 okuyucu yararlanabilmektedir. Okuma salonları dışında araştırmacıların kullanımı için 14 adet çalışma odaları bulunmaktadır. Kütüphanemizde basılı kitap sayısı yaklaşık 75.000 adettir. Referans bölümünde 4.164, Atatürk bölümünde 288, Rezerv bölümünde 641, Yüksek lisans ve doktora tez bölümünde 3.540 adet tez bulunmaktadır. Süreli yayın bölümünde 1.560 başlık ve 122.893 sayı bulunmaktadır.Kütüphanemiz kablosuz network sistemi ile internet olanağına sahiptir. Aralarında Ulakbim tarafından hizmete sunulan 6 adet veri tabanıyla birlikte toplam 31 adet veri tabanı ve 25 adet elektronik dergi bulunmaktadır. Mevcut Veri tabanlarından erişilebilen kitap sayısı 60.000, elektronik dergilerden ulaşılan süreli yayın sayısı 45.000 dolayındadır. Ayrıca 6 adet basılı yasancı süreli yayın ve 84 adet Türkçe süreli yayın aboneliği bulunmaktadır.

  . Üniversitemizde farklı alanlarda etkinlik gösteren 70'e yakın Öğrenci Kulübü vardır.

  . Öğrenciler, kontenjan dahilinde üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışma olanağına sahiptir.

  . Gençlik Danışma Birimi'nde (GEDAB) üreme sağlığı konularında hizmet verilir.

  . Üniversite gazetesi ESOGÜ HABER' de isteyen öğrenciler yazı, şiir ve karikatürlerini yayınlayabilirler.

  . Spor salonunda bulunan Bedensel Uyum Merkezi öğrencilere açıktır.

  . Meşelik Yerleşkemizde 2 cep sineması ve kafeteryaların bulunduğu, kuru temizleme ve kırtasiye gibi hizmetlerin sunulacağı ESOGÜ Çarşısı bulunmaktadır.

RSS Feed
DeepKnowledge
 • TR 38752
 • US 253
 • SA 192
 • NG 162
 • AE 153
 • ZZ 138
 • IT 66
 • GB 61
 • CY 46
 • DE 43